Zdá se, ?e se nacházíte v .
P?ejděte na stránky spole?nosti Scania pro více informací.
?eská republika
prodejní oblasti
Vyrobní místo

Objevte pracovní p?íle?itosti ve Scanii

VOLNá MíSTA

Nábor novych talent? je základem na?ich p?esvěd?ení ve spole?nosti Scania. Od servisních poradc? a systémovych analytik? po finan?ní a prodejní profesionály – v?ichni spole?ně rozvíjíme ?e?ení udr?itelné p?epravy na celé planetě.

Nena?li jste vysněnou pozici? Rádi vám pom??eme najít práci sn?.

Kontaktujte nás na telefonním ?ísle +420 251 095 184.

Firemní atmosféra

JSME GLOBáLNí

Scania p?sobí ve více ne? 100 zemích a m??e vám nabídnout r?zné p?íle?itosti pro získání vzru?ujících mezinárodních zku?eností.

Zobrazit globální kariérní p?íle?itosti

OCHRANA A ZPRACOVáNí úDAJ?

Podmínky souhlasu se zpracováním osobních údaj?

GDPR
汤姆高清影院